OM HÄLLEVIKSLÄGRET

En liten sammanfattning av Skönabäcks Hälleviksläger

Världens bästa sommar?

Hällevikslägret är ett av landets största barnläger med gymnastik, dans, sång, lek och idrott som huvudprogram. Alla barn i åldern 9-13 kan söka lägerplats och det behövs inga förkunskaper.

Omkring 300 barn deltar årligen i lägret. Drygt 90 ledare, instruktörer och funktionärer är verksamma vid lägret.

Lägret har en egen orkester och egen sjukvårdsenhet. Samtliga ledare deltar innan lägret börjar i en fem dagars kurs i ungdomsledarskap.

Så här ser det ut under den första lägerdagen!

En sommar med vänner

Hällevikslägret ska utgöra en miljö som får barn att växa, må bra och ha roligt. Lägret ska vara en plattform för att lära känna nya vänner och skapa förståelse för varandra.

Idrott och rörelse må vara en stor del under lägret, men huvudmålsättningen har alltid varit social.

Att tillsammans med andra barn leka, lösa problem, samarbeta och umgås – i en trygg och inkluderande miljö.

Ansökan för 2024 års läger öppnar 1 mars.

Läs mer om lägeravgiften och kostnader här.

Lekfull gymnastik

Sång

Dans

Lägrets uppkomst

Hällevikslägret grundades 1928 av Fritz och Märta Sjöberg. Syftet var och har alltid varit att ge barn meningsfulla, innehållsrika och nyttiga sommarveckor på en trivsam lägerplats med bad, sol, friluftsliv, i kombination med enkel gymnastik, lekar och idrott.

Lägrets huvudmålsättning har alltid varit social – att lära barn umgås med varandra, att lära ut hänsynstagande och hjälpsamhet och att få till stånd ett gott kamratskap och en god gemenskap.

Sedan 1928 har lägerverksamheten växt och allt fler och bättre byggnader har uppförts. Denna anläggning hyr vi ut vår, sommar och höst när inte barnlägret pågår. Framförallt är det lägerskolor och andra idrotts- och gymnastikföreningar som hyr, men även privatpersoner när möjlighet finns.

Hällevikslägrets målsättning

Hällevikslägret ska utgöra en miljö som får barn att växa, må bra och ha roligt. Lägret ska vara en plattform för att lära känna nya vänner och skapa förståelse för varandra.

Lägret startade med idén om att lägerliv är fostrande och hälsofrämjande. Samhället står ständigt inför nya utmaningar. Nu som då tror vi dock på lägerlivets utvecklande och lärande kraft. Idén är densamma men med nya utmaningar!

Vem kan komma som lägerbarn?

Det är inget elitläger för gymnaster och alla barn mellan 9 – 13 är välkomna att ansöka om en plats på lägret. Du behöver ingen speciell förkunskap eller föreningstillhörighet.

Vad kostar det att komma som lägerbarn?

Kostnaden för att komma på Hällevikslägret skiljer sig något, beroende på vart du bor.

I vissa fall lämnar kommunen ett bidrag till lägeravgiften, som vi drar av från den slutgiltiga summan.

Mat på lägret

På lägret får vi fyra mål om dagen alla dagar (inryckningsdagen och utryckningsdagen 2 mål). All mat lagas på lägret av vår egna personal.

Allergi mm
Om man är allergisk mot något eller har andra typer av matpreferenser såsom vegetarian etc, så måste man ange detta i anmälningsformuläret. Det kommer också finnas tillfälle att på första dagen vid inryckningen prata med köket,  så de kan få utförligare info om det behövs.

Godis och pengar
På lägret finns en liten kiosk – Gottebo – med ett mindre sortiment godis. Intill Gottebo finns Lägerbanken där vi uppmanar alla att sätta in sina ”godispengar” så man inte riskerar att tappa bort dem under dagarna.

Gottebo är endast öppen efter middagsmålet under 1-2 timmar och vi försöker begränsa barnens inköp med en maxsumma per dag.

Önskemål från oss på lägret till alla föräldrar och anhöriga är att inte lämna godis, läsk och liknande till barnen under lägertiden. Tala med barnen om godisinköp och begränsningar!

Frukt brukar också delas ut efter och emellan måltider!

Sjukvård, allergi, astma och särskilda behov.

Minst två legitimerade sjuksköterskor ansvarar för sjukvården och bor på lägret hela lägertiden.

Barnen får vid ankomst till lägret ej vara sjuka. Lägret kan inte ta emot barn som är inne i period av sängvätning, inte heller barn med svårare allergier.

Lämna uppgifter till oss när ni fyller i ansökan om ert barn behöver ständig medicinering. Fri läkar- och sjukvård lämnas under lägertiden (för barn som kan vårdas på lägret.) Barn som drabbas av långvariga sjukdomar (som kräver längre sängliggande) bör snarast hämtas hem.

BARN MED SÄRSKILDA BEHOV:

  • Barn som idag i skolan har särskilda behov kan ha svårt att klara av att vara på lägret.
  • Vi har erfarenheter av barn som absolut inte mått bra av lägerlivet men även av barn som det passat perfekt för – trots extra stöd i skolan. Om detta tror vi att ni föräldrar har bäst koll på.
  • De ledare som tar hand om barnen har inte specialkompetens för att kunna hantera det som skolan kan, rörande barn med särskilda behov.
  • Vi vill att alla som söker lägerbarnsplats berättar för oss om det idag finns saker i skolan vi bör känna till.

Rådfråga gärna lägrets barnsjuksköterska Birgitta, per telefon 070-148 52 99.

Att hålla kontakten under lägret

Det är ok att barn har med sig mobiltelefon till lägret. Men vi ber er att vara restriktiva med telefonsamtal till ert barn på lägret.

Lägerdagarna är mobilfria. Då vi har aktiviteter på dagarna vill vi inte att barnen bär med sig mobiltelefon då.

Eventuella samtal sker bäst 17.00 – 20.00 då barnen har fria aktiviteter.

Under lägertiden kan du nå oss via expeditionens telefon: 070 – 528 28 52