VAD KOSTAR HÄLLEVIKSLÄGRET?

Information om våra avgifter och om återbud

AVGIFTER OCH ÅTERBUD

Nedan gäller för lägret 2023:

 • För barn i Blekinge: 3.900kr
 • För barn utanför Blekinge: 4.400kr
 • Av lägeravgiften är 20 kr medlemsavgift till Skönabäcks GF.

Inbetalning

 • Ett mail med en betalningslänk skickas ut till alla som får erbjudande om en plats.
 • När avgiften är betald har man en garanterad plats på lägret.
 • Om betalningen inte görs innan sista betalningsdag erbjuds platsen till någon annan (påminnelse om betalning skickas ut innan sista betalningsdag).

Bidrag

Inom några kommuner lämnas bidrag till lägeravgiften. De kommunala bidragens storlek:

 • Olofström 640kr (varav 400kr från Lions Club)
 • Barn från Bräkne-Hoby och Backaryd får bidrag från Lions Club på 1500kr
 • Bromölla 750 kr från Lionsklubbarna

Aktuella bidrag blir reglerade i avgiften vid betalning.

Återbetalning

 • Vid återbud innan 1 juni återbetalas hela beloppet förutom en bokningsavgift på 500kr
 • Vid återbud från 1 juni återbetalas inte lägeravgiften (undantag vid sjukdom vid uppvisande av sjukintyg).
 • För barn som inte kan genomföra hela lägret pga sjukdom (bedömning görs av lägret sjuksköterskor) återbetalas hela beloppet förutom bokningsavgift på 500kr samt dygnsavgift på 400kr/dygn för de dagar barnet varit på lägret. Återbetalning utförs efter att lägret är slut.
 • Ibland kan det vara så att ett barn inte fungerar i lägermiljön och med de andra lägerbarnen. Vid sådant tillfälle försöker vi så långt vi kan men någon gång har det blivit aktuellt med att barnet inte kan stanna kvar. Vid sådana situationer där lägerledningen blir tvungna att skicka hem barnet återbetalas inte avgiften.

Det är viktigt att föräldrar eller anhörig finns tillgängliga på telefon under lägertiden och har möjlighet att ta hand om barnet om så behövs inom någon dag.