VAD KOSTAR HÄLLEVIKSLÄGRET?

Information om våra avgifter och om återbud

AVGIFTER OCH ÅTERBUD

Nedan gäller för lägret 2019:

 • För barn i Blekinge: 3.400kr
 • För barn utanför Blekinge: 3.900kr
 • Av lägeravgiften är 20 kr medlemsavgift till Skönabäcks GF.

Inbetalning

 • Faktura skickas ut till alla som blir erbjudna en plats.
 • När avgiften är betald har man en garanterad plats på lägret.
 • Någon särskild bekräftelse på att vi mottagit betalningen skickas ej ut. Dock skickas påminnelse ut till de som inte betalt inom förfallodatum och betalningen fortfarande uteblir, tappar man platsen. 

Bidrag

Inom några kommuner lämnas bidrag till lägeravgiften. De kommunala bidragens storlek är för 2019 års nivå.

 • Olofström 560kr (varav 300kr från Lions Club)
 • Barn från Bräkne-Hoby får bidrag från Lions Club på 1000kr
 • Sölvesborg 100kr
 • Bromölla 500 kr från Lionsklubbarna

Dessa bidrag är reglerade i fakturan.

Återbetalning

 • Vid återbud innan 1 juni återbetalas hela beloppet förutom en bokningsavgift på 500kr
 • Vid återbud från 1 juni återbetalas inte lägeravgiften (undantag vid sjukdom vid uppvisande av sjukintyg).
 • För barn som inte kan genomföra hela lägret pga sjukdom (bedömning görs av lägret sjuksköterskor) återbetalas hela beloppet förutom bokningsavgift på 500kr samt dygnsavgift på 300kr/dygn för de dagar barnet varit på lägret. Återbetalning utförs efter att lägret är slut.
 • Ibland kan det vara så att ett barn inte fungerar i lägermiljön och med de andra lägerbarnen. Vid sådant tillfälle försöker vi så långt vi kan men någon gång har det blivit aktuellt med att barnet inte kan stanna kvar. Vid sådana situationer där lägerledningen blir tvungna att skicka hem barnet återbetalas inte avgiften.

Det är viktigt att föräldrar eller anhörig finns tillgängliga på telefon under lägertiden och har möjlighet att ta hand om barnet om så behövs inom någon dag.